SZTUKA REKLAMY

“CREATIVE WITHOUT STRATEGY IS CALLED ART.
CREATIVE WITH STRATEGY IS CALLED ADVERTISING”

Łącząc w spójną całość powyższą złotą myśl, połączyliśmy przyjemne z pożytecznym… w ten sposób zrodziła się w naszych głowach nowatorska idea.

W zalewie nieestetycznych “reklam” straszących nas na każdym kroku, postanowiliśmy zacząć zmieniać świat od siebie… pomagając przy tym innym.

Wynikiem naszych przemyśleń jest ogólnopolska AKCJA “SZTUKA REKLAMY”

Start kampanii przewidziany jest na czerwiec 2018.

Celem projektu jest oczyszczenie ulic polskich miast z “reklam” będących zaprzeczeniem idei reklamy jako estetycznego środka dotarcia do Klienta oraz padanie reklamy w taki sposób, aby przyciągała uwagę oraz pobudzała zmysły w celu zachęcenia do zainteresowania się i kupna reklamowanych produktów lub usług.

Jako narzędzie pomocne do osiągnięcia naszego celu wybraliśmy ramy obrazowe, w które będą oprawiane reklamy naszych Klientów.

Niby mały detal a robi dużą różnicę…

Jako, że do każdej grafiki reklamowej podchodzimy jak do dzieła sztuki – nasze reklamy będą oprawiane w ramy jak obrazy .

Kampania jest tak skonstruowana, że w miejscach nie zagospodarowanych przez naszych Klientów będziemy umieszczać nieodpłatnie reklamy promujące inicjatywy społeczne, akcje charytatywne oraz lokalnych artystów, sportowców i aktywistów

Promowanie lokalnych talentów jest dla nas bardzo istotne, dlatego poprzez Akcję “Sztuka Reklamy” zamierzamy wspierać działania osób zaangażowanych w pomoc innym oraz pracujących nad rozwijaniem swoich pasji na płaszczyźnie artystycznej, muzycznej oraz sportowej.

Do współpracy przy Akcji “Sztuka Reklamy” zaprosiliśmy instytucje rządowe, pozarządowe i miejskie oraz firmy, których polityka pokrywa się z naszymi wartościami i strategią wspierania osób i przedsięwzięć, którym warto ułatwić realizację ambitnych planów.

Pierwszym Artystą wspieranym w ramach Akcji “Sztuka Reklamy” będzie
Błaszczu – Śląski wykonawca pracujący nad szóstą płytą w swoim muzycznym
dorobku – “PROpolis”.
Sprzedaż płyty będzie połączona z kampanią na rzecz ratowania pszczół przy wsparciu przedstawicieli świata muzyki, sportu i mediów.

Jesteś zainteresowany?

Zapraszamy!

Wkrótce zaczynamy… AKCJA “SZTUKA REKLAMY”